SZRAMOWIAT
Marek

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 9

Drodzy Mieszkańcy,

Nazywam się Marek Szramowiat. Mam 45 lat, a urodziłem się i wychowałem w Drawsku Pomorskim na ul. Stanisława Moniuszki.

Dzięki mojemu nauczycielowi życia – dziadkowi Kazimierzowi Czarnocińskiemu – nauczyłem się odpowiedniego podejścia do obowiązków i stawianych zadań. Zawsze słyszałem od niego, że: jeżeli czegoś się podejmujesz to rób to najlepiej i zawsze z pełnym zaangażowaniem.  

Z zamiłowania do obróbki drewna, zdobyłem odpowiedzialny i twardy zawód jakim jest stolarz-cieśla, który wykonuje do tej pory. Wszelkie konstrukcje drewniane, domy z drewna i architektura ogrodowa to wyzwania, które wykonuję na co dzień z wielką pasją.

W tym zawodzie jak i w życiu trzeba podejmować odpowiedzialne i trudne decyzje. W życiu nauczyłem się słuchania ludzi i pomagania w rozwiązywaniu problemów. Startuję, ponieważ widzę jak bardzo zaniedbane jest nasze miasto i uważam, że potencjał Naszego Drawska można wykorzystać znacznie lepiej.

 

Będę realizował mój program dla okręgu nr 9, a przede wszystkim najbardziej zależy mi na:

1.        poprawie jakości dróg i bezpieczeństwa pieszych:

·         na ul. Warszawskiej i Kaliskiej, przedłużenie ich ciągu za przejazdem kolejowym,

·         ul. Dworcowa ułożenie nowej nawierzchni,

·         doświetlenie ulic i przejść dla pieszych.

2.        naszych dzieciach:

·         utworzenie miejsca plenerowego do integracji mieszkańców i rodzin z dziećmi,

·         utworzenie nowocześnie wyposażonego placu zabaw i siłowni plenerowej,

·          zapewnienie każdemu dziecku możliwości uprawiania każdej dyscypliny sportowej.

3.        aktywnej komunikacji radnego z mieszkańcami:

·         zapewnienie mieszkańcom kontaktu z radnymi poprzez dyżury,

·         przedstawianie ich spraw na sesjach Rady Miasta,

·         stworzenie platformy do przekazywania mieszkańcom przez radnych informacji skutkach uchwał i decyzji administracyjnych.

4.        równym traktowaniu małych przedsiębiorców:

·         obecnie władze miasta faworyzują „swoich” w dostępie do zleceń i zamówień publicznych gminy, wykluczając tym samym małe firmy, faworyzowanie bez umiaru „swoich” doprowadza do zniszczenia lokalnej gospodarki i miejsc pracy,

·         poprzez zaangażowanie gminy w zakresie promocji małych rodzinnych firm będących wszędzie fundamentem rozwoju gospodarki lokalnej,

·         stworzenie warunków do zrzeszania się dzięki czemu dokonamy transferu wiedzy i nowoczesnych technologii.

5.        szkołach:

·         powrót stomatologa dla dzieci w szkołach podstawowych,

·         doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe i sprzęt sportowy,

·         remont sali małej gimnastycznej w SP nr 2 oraz zagospodarowanie placów szkolnych,

6.        ekologii i realnej ochronie środowiska:

·         zorganizujemy zespół, który będzie niósł pomoc mieszkańcom w uzyskiwaniu dotacji na wymianę pieców i instalacji paneli fotowoltaicznych, pomożemy wypełnić wnioski i zapewnimy wsparcie, aby mieszkańcy mogli skutecznie przeprowadzić inwestycję,

·         opracujemy nowy program gospodarki śmieciowej i segregacji odpadów,

·         wesprzemy budowę edukacyjnych ścieżek ekologicznych.

 

Drodzy Wyborcy,

głosując na moją kandydaturę umożliwicie realizację tego programu. Jest wiele spraw i zadań do realizacji w naszym mieście, które możemy wspólnie wykonać. Do opracowania i realizacji powyższego planu działania podchodzę bardzo poważnie, ponieważ uważam, że my mieszkańcy musimy być traktowani bardzo poważnie.

 

21 października dokonamy wyboru. Proszę Was o oddanie głosu na moją kandydaturę dla poparcia realnego projektu Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość. Twój głos to nasza najważniejsza inwestycja.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Marek Szramowiat

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 9

Lista nr 17 – KWW NASZE DRAWSKO