SZPILSKI
Edward

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 3

Drodzy Mieszkańcy,

Nazywam się Edward Szpilski. Mam 60 lat i wspaniałą żonę, z którą wychowaliśmy dwóch synów. Z dumą mogę powiedzieć, że nasi synowie świadomie wybrali służbę społeczeństwu i krajowi.

Przez całe życie razem z żoną ciężko pracowaliśmy na utrzymanie naszej rodziny. Cieszymy się, że naszym synom się powiodło i zostali w Drawsku, blisko nas. Tutaj w Naszym Drawsku założyli rodziny i planują dalszą przyszłość. Doskonale sobie zdaję sprawę, że niewielu młodym ludziom to się udało.

Startuję do Rady Miasta, ponieważ chciałbym, aby w naszym mieście zaczęto uważać, że rodzina jest fundamentem rozwoju społeczeństwa. Władze miasta powinny być zorientowane na człowieka, a nie na interesy wybranej grupy.

W sytuacji, kiedy dochodzi do patologii i niesprawiedliwego podziału środków publicznych powstaje wąska grupa uprzywilejowana, która szybko się bogaci, a bardzo duża część naszego społeczeństwa otrzymuje niewiele.

Dlatego startuję, ponieważ nie wyrażam ma zgody na wypędzanie ludzi młodych z naszego miasta, okazywanie pogardy zwykłym mieszkańcom przez aroganckie i nieludzkie władze gminy. Chcę przywrócić ludziom godność i tworzyć najlepsze warunki dla rozwoju rodzin.

Najważniejsze sprawy do załatwienia w okresie najbliższej kadencji to:

·         kapitalny remont dróg i chodników na osiedlu przy ulicach Mickiewicza i Słowackiego,

·         działki dróg, chodników i terenów zielonych powinny być przekazane przez spółdzielnię mieszkaniową do majątku gminy, działanie to pozwoli na zmniejszenie mieszkańcom opłat czynszowych,

·         budowa nowoczesnego przedszkola i szkoły podstawowej dla klas od 1 do 3 na placu między osiedlem i tartakiem,

·         budowa na osiedlu boiska wielofunkcyjnego, nowoczesnego placu zabaw i świetlicy dla seniorów,

·         rewitalizacja ulicy Ratuszowej,

·         powołanie społecznych komisji obserwujących procesowanie przetargów na wykonywanie zadań publicznych w gminie,

·         uruchomienie młodzieżowej rady miasta, która pozwoli w ten sposób zaaktywizować ludzi młodych w krzewieniu idei samorządności,

·         powołanie inkubatora przedsiębiorczości, stowarzyszeń przedsiębiorców i gminnej informacji gospodarczej,

·         stworzenie warunków dla rozwoju usług, przetwórstwa spożywczego i przemysłu lekkiego,

·         stworzenie poważnej oferty dla inwestorów krajowych i zagranicznych

·         uchwalenie nowego podziału okręgów wyborczych, ponieważ są nielogiczne i wprowadzające zamieszanie. Ten z którego startuję (okręg nr 3) zawiera obszar niespójny dla potrzeb reprezentacji interesów mieszkańców. Gdzie jest ul. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Toruńska, a ulice Płk Jana Kilińskiego czy Ratuszowa? Gołym okiem widać manipulację obecnej Rady Miasta i burmistrza dla potrzeb wyborów.

 

Drodzy Wyborcy,

Nie możecie pozostawać obojętni, ponieważ w ten sposób nie dokonamy zmian. Dokonajmy zmian razem. Do opracowania i realizacji powyższego planu działania podchodzę bardzo poważnie, ponieważ uważam, że my mieszkańcy musimy być traktowani bardzo poważnie.

 

21 października dokonamy wyboru. Proszę Was o oddanie głosu na moją kandydaturę dla poparcia realnego projektu Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość. Twój głos to nasza najważniejsza inwestycja.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Edward Szpilski

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 3

Lista nr 17 – KWW NASZE DRAWSKO