STEFANIAK
Łucja

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 15

Kochani Mieszkańcy,

Nazywam się Łucja Stefaniak. Jestem mieszkanką gminy Ostrowice od 15 lat. Mam 64 lata i od trzech lat jestem na emeryturze. Nadal pracuję, gdyż z natury jestem osobą bardzo aktywną.

Startuję do Rady Miasta, ponieważ przekonały mnie do tej decyzji najważniejsze w moim życiu osoby: rodzina, przyjaciele i znajomi. Ich zdaniem, mogłabym z pożytkiem dla całej społeczności, wykorzystać swoje bogate doświadczenie i wiedzę. Z wykształcenia jestem zootechnikiem, a z zawodu przez długie lata aż do dzisiaj – księgową.

W codziennej pracy posługuję się ustawami, uchwałami i przepisami regulującymi wiele sfer finansów – również finansów publicznych. Zajmuję się rozliczaniem oraz kontrolowaniem przychodów i kosztów. Doskonale orientuję się w budżecie gmin. Potrafię odczytać jakie korzyści odniesie gmina Drawsko Pomorskie z przyłączenia naszych mieszkańców i ziem, a także na jakie możemy realnie liczyć wydatki w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi w NASZYCH OSTROWICACH.

Pamiętajcie, że dzięki specustawie przechodzimy pod administrację gminy Drawsko Pomorskie bez zadłużenia i obciążeń. Będziemy wnosić nasze podatki, subwencje i dotacje do budżetu gminy Drawsko Pomorskie. Stąd też będziemy stanowić wartość dodaną i nie pozwolę, aby nasz wkład pozostał pomniejszony na inne cele.

W tym szczególnym dla Nas czasie, chcę zadbać o interesy naszych mieszkańców. Bardzo zależy mi na tym, żeby mieszkańcy naszej gminy, po przejściu od 1 stycznia 2019 roku w granice administracyjne gminy Drawsko Pomorskie, nie odczuli żadnych negatywnych skutków tej zmiany. Wręcz przeciwnie, osobiście DOPILNUJĘ, żeby było tylko lepiej.

W szczególności podejmę z Naszym Drawskiem następujące działania:

·         zorganizujemy w Ostrowicach Zamiejscowy Punkt Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł załatwić swoje sprawy,

·         zagospodarujemy czas pracy urzędników gminy na potrzeby mieszkańców,

·         zadbamy o opiekę nad naszymi seniorami,

·         utrzymamy i dofinansujemy szkołę podstawową,

·         zbudujemy nowoczesne boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i siłownię plenerową,

·         opracujemy program aktywizacji gospodarczej mieszkańców Ostrowic i okolicznych wiosek,

·         zintegrujemy społeczność i zaaktywizujemy działalność sportową, rekreacyjną i kulturalną,

·         przeprowadzimy audyt infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej,

·         zadbamy o istniejące drogi i dobrą komunikację z Drawskiem Pomorskim,

·         zbadamy możliwości rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego,

·         wspomożemy rozwój oferty turystycznej, zbadamy o potrzeby w zakresie jej promocji i rozwoju,

·         wspomożemy rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

·         zadbamy o aktywizację mieszkańców w kierunku skorzystania z programów finansujących zakup oraz montaż nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej i oszczędzania ciepła,

·         zajmiemy się promowaniem i wspieraniem idei samorządności, przekonamy do zakładania stowarzyszeń, które naszym zdaniem powinny mieć co najmniej głos konsultacyjny i doradczy w zarządzaniu Naszym Drawskiem. Nasze Drawsko to przede wszystkim NASZE OSTROWICE.

 

Drodzy Wyborcy,

głosując na moją kandydaturę umożliwicie realizację powyższego programu. Do opracowania i realizacji planu działania podchodzę bardzo poważnie, ponieważ uważam, że my mieszkańcy musimy być traktowani bardzo poważnie.

 

21 października dokonamy wyboru. Proszę Was o oddanie głosu na moją kandydaturę dla poparcia realnego projektu Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość. Twój głos to nasza najważniejsza inwestycja.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Łucja Stefaniak

kandydatka do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 15

Lista nr 17 – KWW NASZE DRAWSKO