KOWALCZYK
Wojciech

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 13

Kochani Mieszkańcy,

Nazywam się Wojciech Kowalczyk. Większość z Was zna mnie na co dzień. Jak Wam wiadomo całe życie jestem związany z wsią. Znacie mnie jako człowieka i jako osobę, która aktywnie uczestniczy w życiu naszej społeczności. Obecnie mam 43 lata, jestem szczęśliwym mężem mojej żony Agnieszki i ojcem sześciorga dzieci: Anastazji, Antosia, Kubusia, Kacpra, Weroniki i Dawida.

Zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej i na stanowisko Burmistrza Drawska Pomorskiego, ponieważ chciałbym wykorzystać swoje umiejętności i bogate doświadczenie dla potrzeb rozwoju naszej gminy – Naszego Drawska. Decyzja o podjęciu tego wyzwania nie była łatwa.

Podstawą tej decyzji jest wiedza i pełne przekonanie o tym, że obecna formuła zarządzania gminą już się wyczerpała. Obecna władza już nie jest w stanie wykrzesać z siebie kreatywności i nowoczesnego podejścia do zarządzania interesami całej gminy. Trzeba powiedzieć: dość stagnacji i zacofania!

Dzisiaj Gmina Drawsko Pomorskie potrzebuje ludzi chcących podejmować najwyższe wyzwania, ludzi kreatywnych, doświadczonych i przepełnionych bardzo dobrymi pomysłami. Mieszkańców, którzy chcą, potrafią i mogą, chociaż wcale nie muszą.

Nie można oprzeć się wrażeniu, że większość członków obecnej władzy musi albo jest tam za karę lub po prostu nie nadaje się do ciężkiej pracy. Rada Miasta to nie jest klub dla kolesi ani miejsce do załatwiania własnych prywatnych interesów i poszukiwania środków do realizowania swoich pasji.

Nie ma zgody, aby ten organ władzy stanowiącej prawo miejscowe był miejscem dla ludzi, których nie interesuje los naszych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Budżet Gminy Drawsko Pomorskie nie jest też „kasą” do rozwijania działalności „zaprzyjaźnionych przedsiębiorców”, a także nie jest „kasą” do kupowania elektoratu czy zbijania kapitału politycznego.

Budżet to kwota około 75.000.000,00 złotych rocznie. W znakomitej części zmarnowanych bezpowrotnie.

Zadajcie sobie moi kochani tylko kilka pytań, których nikt z innych kandydatów Wam nie zadaje: gdzie są Wasze dzieci? Jaka przyszłość ich czeka? Jak się czują nasze matki i ojcowie? Jak Wam się żyje? Czy Wasze rodziny są kompletne? Czy wszystko jest w porządku? Nikt nie zadaje takich pytań, ponieważ ICH to nie interesuje…

Wiem, że każdy z Was ma poczucie, iż nie jest w stanie nic w pojedynkę zmienić. Wiem jak ogromne jest w Was poczucie niesprawiedliwości i towarzyszącej temu obawy, obawy o upominanie się. Upominanie o własne dzieci ich przyszłość i marzenia. Upominanie o własne potrzeby i potrzeby własnych rodzin. Jestem zdania, że każdy z nas ma prawo do zdrowia, rozwoju i szczęścia.

Zadbajcie o to 21 października.

Uwolnijcie swoją energię i potencjał! Upomnijcie o własne życie i szczęście. Pozwólcie sobie realizować Wasze marzenia.

Drogi Wyborco,

oddając swój głos decydujesz również o swoim otoczeniu. Mam zamiar zrealizować dla Was następujący plan:

1.Budowę wiosek tematycznych wpisujących się w ofertę turystyki edukacyjnej – Szlaku Grodzisk Drawskich – promującej Nasze Drawsko:

–     w Nętnie wioska tematyczna – Średniowieczne grodzisko

–     w Żółtem wioska tematyczna – Słowiańska osada

2. Remonty kościołów w Nętnie, Rydzewie i Łabędziu.

3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie zaniedbanej przez Radę Miejską.

4. W Rydzewie, Łabędziu, Żółtem i Przytoniu

–       stworzymy nowoczesne i dobrze wyposażone świetlice dla dorosłych, seniorów i dzieci,

–       zbudujemy boiska wielofunkcyjne i place zabaw,

5. Wspólnie z władzami powiatowymi i wojewódzkimi wyremontujemy drogi:

–       Lasocin – Nętno – Rydzewo – Przytoń

–       Łabędzie – Rydzewo – Żółte – Drawsko Pomorskie.

6. Dokonamy znaczących zmian w planie rozwoju osiedlania się na wsiach i zwiększaniu bezpieczeństwa:

–       umożliwienie przekształceń działek pod tanie budownictwo mieszkaniowe,

–       bezpłatne podłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej.

–       zwiększymy bezpieczeństwo poprzez budowę chodników, barierek i montaż progów zwalniających i doświetlenie przejść dróg przez wioski.

7. Stworzymy warunki do rozwoju turystyki rekreacyjnej i edukacyjnej:

–       zbudujemy na jeziorach łowiska wędkarskie,

–       stworzymy edukacyjne ścieżki rowerowe,

–       zbudujemy plaże ze sprzętem pływającym,

–       wspomniane wioski tematyczne zadbają o mocne punkty szlaku kulinarnego Nasze Drawska,

–       zadbamy o rozwój działalności zespołów ludowych i wytwórców rękodzieła,

–       wypromujemy i stworzymy warunki dla rozwoju wyrobów regionalnych.

Drodzy Wyborcy,

do opracowania i realizacji powyższego planu działania podchodzę bardzo poważnie, ponieważ uważam, że my mieszkańcy musimy być traktowani bardzo poważnie.

21 października dokonamy wyboru. Proszę Was o oddanie głosu na moją kandydaturę dla poparcia realnego projektu Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość. Twój głos to nasza najważniejsza inwestycja.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Wojciech Jan Kowalczyk

Kandydat na Burmistrza Drawska Pomorskiego

Kandydat do Rady Miejskiej Drawsko Pomorskie

Okręg nr 13

Lista nr 17 – KWW NASZE DRAWSKO