KOBYLARZ
Jarosław

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 5

Drodzy Mieszkańcy,

Nazywam się Jarosław Kobylarz. Mam 25 lat i od urodzenia mieszkam w Drawsku Pomorskim. Od 3 lat prowadzę własną firmę w branży transportowej. Jako osoba młoda, bliskie są mi potrzeby mieszkańców startujących w dorosłe życie, zaczynających swoje kariery zawodowe.

Postanowiłem startować w wyborach, ponieważ chcę pokazać młodym ludziom, że warto zostać w Drawsku i budować wspólnie naszą lokalną społeczność. Nasze Drawsko to nasza szansa na lepszą przyszłość. Dlatego chciałbym też, przedstawić Wam nasz program: Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość! Program ten znacznie ułatwi wszystkim mieszkańcom aktywizację zawodową i stworzy warunki do rozwoju osobistego oraz całych rodzin.

Jako radny będę realizować również program, który opracowałem dla okręgu nr 5, gdzie moim najwyższym priorytetem będzie dbanie o rozwój otoczenia jego mieszkańców.

Program dla okręgu nr 5, który będę realizował dotyczy przede wszystkim:

 1. inwestycji w infrastrukturę miejską poprzez:
 • rewitalizację ulicy Kosynierów – remont nawierzchni jezdni z budową chodnika,
 • rewitalizację mienia gminy, w której skład wchodzą kamienice inne budynki mieszkalne, obecnie wymagające remontu fasad, klatek schodowych,
 • opracowanie programów wsparcia w zakresie remontu mieszkań komunalnych zajmowanych przez osoby starsze, aby Ci najbardziej potrzebujący mieli godne warunki do życia,
 • lepsze zagospodarowanie Placu Bałtyckiego i pobliskiego skweru zieleni. Proponuję przeniesienie pomnika „Solidarności” na skwer, a w miejscu pomnika utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci z całej okolicy,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Westerplatte poprzez budowę progów zwalniających przed przejściami, ustawienie barierek ochronnych w najwęższych miejscach chodnika, doświetlenie przejść dla pieszych. Tak, aby nasze dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć i wrócić ze szkoły.
 1. rozwiązywania bieżących problemów społeczności Naszego Drawska, a zwłaszcza:
 • wsparcie działkowców ROD Stokrotka poprzez natychmiastowe rozwiązanie bezsensownego konfliktu wywołanego przez obecne władze miasta,
 • utworzenie gminnego schroniska dla zwierząt,
 • zmiana polityki śmieciowej w mieście poprzez zorganizowanie ich zewnętrznego składowania w postaci wiat śmietnikowych wyposażonych w pojemniki do segregacji odpadów,
 • działanie na rzecz poprawy dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej,
 • opracowanie systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w nauce oraz sporcie z uwzględnieniem kryterium ekonomicznego,
 1. stworzenia warunków dla aktywizacji mieszkańców w kierunku rozwoju własnej przedsiębiorczości:
 • powołanie inkubatora przedsiębiorczości, który będzie tworzył programy wspierające aktywizację gospodarczą poprzez stwarzanie warunków dla powstania przedsięwzięć, obsługi księgowo -administracyjnej, transferu wiedzy i promocji,
 • krzewienie idei ekonomii społecznej i stworzenie warunków dla powstawania stowarzyszeń przedsiębiorców,
 • wspieranie powstawania prywatnych agencji pracy współpracujących z lokalnymi firmami,
 • opracowanie nowego systemu promocji i informacji gospodarczej dla gminy,
 • uzbrojenie i przygotowanie działek dla potrzeb inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • uruchomienie systemu monitorowania lokalnej gospodarki dla potrzeb zbadania możliwości inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Drodzy Wyborcy,

do opracowania i realizacji powyższego planu działania podchodzę bardzo poważnie, ponieważ uważam, że my mieszkańcy musimy być traktowani bardzo poważnie.

21 października dokonamy wyboru. Proszę Was o oddanie głosu na moją kandydaturę dla poparcia realnego projektu Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość. Twój głos to nasza najważniejsza inwestycja.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Jarosław Kobylarz

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 5

Lista nr 17 – KWW NASZE DRAWSKO