DŹWIGAŁ
Damian

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 11

Drodzy Mieszkańcy,

Nazywam się Damian Dźwigał, Mam 40 lat i od urodzenia jestem mieszkańcem Jankowa. Spełniam się jako szczęśliwy mąż i kochający ojciec. Z wykształcenia jestem technikiem-informatykiem.

Startuję do Rady Miasta, ponieważ na terenach wiejskich spędziłem całe życie i chciałbym zadbać o otoczenie i społeczność, w której na co dzień mieszkam. Znam potrzeby i problemy z jakimi borykają się mieszkańcy.

Jako radny chciałbym podjąć działania mające na celu poprawę życia mieszkańców terenów wiejskich. Jako jednostka, zdaję sobie sprawę, że w pojedynkę będzie to wielkie wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że z pomocą i zaangażowaniem wszystkich mieszkańców okręgu nr 11, sprostamy wszystkim zadaniom jakie wspólnie obierzemy.

Jako radny szczególną uwagę zwrócę na:

·         bardzo poważny problem z jakością wody użytkowej mieszkańców Oleszna, Woliczna i Konotopu, należy bardzo pilnie rozwiązać ten problem,

·         złą infrastrukturę drogową dróg gminnych i powiatowych, trzeba natychmiast opracować program ich remontów i niezbędnych napraw,

·         niedostateczną ilość środków przeznaczanych na realizację zadań w zakresie rozwoju działalności kulturalnej i sportowej,

·         bezpieczeństwo mieszkańców na terenach wiejskich oraz problemy związane z gospodarką śmieciową.

Chcę pracować na rzecz:

·         opracowania i uruchomienia nowego gminnego systemu pomocy i opieki seniorom,

·         powstania w Jankowie nowo wybudowanego kompleksu składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej dla klas 1-3, biblioteki, świetlic i boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw,

·         budowy Mielenku Drawskim boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw,

·         budowy nowoczesnych świetlic dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz placów zabaw w Konotopie, Wolicznie i Olesznie,

·         rozwoju usług i infrastruktury turystycznej zgodnie z potrzebami mieszkańców i programem Naszego Drawska.

 

Drodzy Wyborcy,

Wierzę, że razem możemy stworzyć lepsze jutro! Nie pozwólcie, żeby to inni decydowali o rozwoju naszej wsi! 21 października dokonamy wyboru. Proszę Was o oddanie głosu na moją kandydaturę dla poparcia realnego projektu Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość. Twój głos to nasza najważniejsza inwestycja.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Damian Dźwigał

kandydat do Rady Miasta Drawsko Pomorskie

Okręg nr 11

Lista nr 17 – KWW NASZE DRAWSKO