KWW NASZE DRAWSKO

Bądź na bieżąco

Kochani Mieszkańcy,

Uwolnijcie swoją energię i potencjał! Upomnijcie o własne życie i szczęście.
Pozwólcie sobie realizować Wasze marzenia.

Do wyborów pozostało:

Dni:

Godzin(y):

Minut(y):

Sekund:

Nazywam się Wojciech Jan Kowalczyk. Mam 43 lata. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem sześciorga dzieci. Od blisko 20 lat zawodowo zajmuję się swoim prywatnym przedsiębiorstwem i gospodarstwem rolnym. Z przyjemnością informuję, że założyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców NASZE DRAWSKO. Jest to inicjatywa niezależna politycznie i składająca się z osób, które pragną dokonać pozytywnych zmian.

Startuję na stanowisko Burmistrza Drawska Pomorskiego, ponieważ całym swoim życiem udowodniłem, że pomimo trudnych warunków startu zawodowego na drawskim rynku, sukces jest możliwy. Jestem obecnie niezależny finansowo i mam wspaniałą rodzinę oraz wielu przyjaciół. Nieustannie pracujemy i rozwijamy się.

Tak samo uważam, że Nasze Drawsko stać na ogromny sukces i może zostać MIASTEM SUKCESU. Sukcesu naszej społeczności. Społeczności, która musi dokonać prawidłowego wyboru. Wyboru rozwoju Naszego Drawska.

Wojciech Jan KOWALCZYK

kandydat na burmistrza drawska

Kandydaci

KWW NASZE DRAWSKO

Okręg nr 13

wojciech kowalczyk

Kowalczyk Wojciech

kandydat na burmistrza Drawska pomorskiego

Zdecydowałem się kandydować do Rady Miejskiej i na stanowisko Burmistrza Drawska Pomorskiego, ponieważ chciałbym wykorzystać swoje umiejętności i bogate doświadczenie dla potrzeb rozwoju naszej gminy – Naszego Drawska. Decyzja o podjęciu tego wyzwania nie była łatwa.
Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość. Twój głos to nasza najważniejsza inwestycja.

Okręg nr 5

Kobylarz Jarosław

kandydat do rady miasta Drawsko pomorskie

Postanowiłem startować w wyborach, ponieważ chcę pokazać młodym ludziom, że warto zostać w Drawsku i budować wspólnie naszą lokalną społeczność. Nasze Drawsko to nasza szansa na lepszą przyszłość. Dlatego chciałbym też, przedstawić Wam nasz program: Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość!

Okręg nr 14

Szpilska Karolina

kandydat do rady miasta Drawsko pomorskie

Zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta, ponieważ na co dzień obserwuję wiele zaniedbań w obszarach wiejskich i chcę wspólnie z Wami – mieszkańcami – dokonać zmian.
Jako radna będę realizować program: Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość, a moim najwyższym priorytetem będzie rozwiązywanie problemów wszystkich mieszkańców z mojego okręgu, czyli Suliszewa, Gudowa, Zagórek, Dalewa i Linowna.

Okręg nr 15

Stefaniak Łucja

kandydat do rady miasta Drawsko pomorskie

Startuję do Rady Miasta, ponieważ przekonały mnie do tej decyzji najważniejsze w moim życiu osoby: rodzina, przyjaciele i znajomi. Ich zdaniem, mogłabym z pożytkiem dla całej społeczności, wykorzystać swoje bogate doświadczenie i wiedzę. Z wykształcenia jestem zootechnikiem, a z zawodu przez długie lata aż do dzisiaj – księgową.

Okręg nr 11

Dźwigał Damian

kandydat do rady miasta Drawsko pomorskie

Jako radny chciałbym podjąć działania mające na celu poprawę życia mieszkańców terenów wiejskich. Jako jednostka, zdaję sobie sprawę, że w pojedynkę będzie to wielkie wyzwanie. Jestem jednak przekonany, że z pomocą i zaangażowaniem wszystkich mieszkańców okręgu nr 11, sprostamy wszystkim zadaniom jakie wspólnie obierzemy.

Okręg nr 9

Szramowiat Marek

kandydat do rady miasta Drawsko pomorskie

Dzięki mojemu nauczycielowi życia – dziadkowi Kazimierzowi Czarnocińskiemu – nauczyłem się odpowiedniego podejścia do obowiązków i stawianych zadań. Zawsze słyszałem od niego, że: jeżeli czegoś się podejmujesz to rób to najlepiej i zawsze z pełnym zaangażowaniem.  

Okręg nr 3

Szpilski Edward

kandydat do rady miasta Drawsko pomorskie

Nie możecie pozostawać obojętni, ponieważ w ten sposób nie dokonamy zmian. Dokonajmy zmian razem. Do opracowania i realizacji powyższego planu działania podchodzę bardzo poważnie, ponieważ uważam, że my mieszkańcy musimy być traktowani bardzo poważnie.

Okręg nr 8

Siwek Zbigniew

kandydat do rady miasta Drawsko pomorskie

21 października dokonamy wyboru. Oddając na mnie głos możecie się spodziewać mojego zaangażowania i wyników.  Proszę Was o oddanie głosu na moją kandydaturę dla poparcia realnego projektu Nasze Drawsko – Zainwestuj w przyszłość. Twój głos to nasza najważniejsza inwestycja.

PROGRAM

najbardziej istotna sekcja tej strony

Uważamy, że szybko rosnąca w Naszym Drawsku liczba seniorów, zwłaszcza samotnych, wymaga szczególnej uwagi. Wielu z nich potrzebuje opieki, pielęgnacji i warunków do aktywności w czasie wolnym. Spełnienie tych podstawowych potrzeb zapewnimy poprzez:

 • uruchomienie nowego gminnego systemu pomocy i opieki seniorom poprzez rozwinięcie systemu świadczeń opiekuńczych o pomoc specjalistyczną,
 • budowę Domu Seniora w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • organizację programów działania w kierunku rozwijania aktywności osób starszych zamieszkujących obszar miasta i wsi,
 • podjęcie współpracy ze związkami emerytów i rencistów w zakresie wsparcia ich działalności kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,
 • budowę nowoczesnych świetlic jako miejsc dla potrzeb różnego rodzaju aktywności i integracji seniorów.

Centra Edukacji, Kultury i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to bardzo ważna inicjatywa dla Naszego Drawska.
W skrócie CEKiR, to nowoczesne podejście do zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności miejskich i wiejskich. Uważamy, że na dzieciach, ich edukacji, zdrowiu i bezpieczeństwie nie można oszczędzać.
Każdy rodzic zna problemy swoich pociech, które poprzez złą politykę obecnych władz, muszą dojeżdżać do szkół daleko od miejsca zamieszkania. Dzieci tracą bezpowrotnie czas oczekując w szkole na transport. Uważamy, że ich czas dzieciństwa jest bezcenny i nie może być marnotrawiony. Rozwiążemy ten problem poprzez:

 • powrót szkół podstawowych do gminnych wiosek poprzez budowę nowych obiektów. Nowe obiekty będą spełniały warunki dla edukacji przedszkolnej i szkolnej dla klas początkowych od 1 do 3,
 • usytuowanie małego budynku szkolnego na wsi lub na osiedlu w mieście umożliwi utworzenie CEKiR, które powstanie przez umiejscowienie na terenie szkoły: świetlicy dla dzieci i młodzieży, świetlicy dla dorosłych i seniorów, biblioteki, placu zabaw i boisk oraz terenów rekreacyjnych. Działalność CEKiR ma być finansowana przez gminę i koordynowana we współudziale Wydziału Oświaty i Miejskiego Domu Kultury,
 • utworzenie MOSiR dla potrzeb koordynowania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (MOSiR)
Nasze Drawsko potrzebuje nowego systemu organizowania i finansowania działalności sportowej oraz rekreacyjnej. Obecna oferta jest niewystraczająca, ponieważ nie obejmuje wszystkich mieszkańców Naszego Drawska.
Nowy system pozwoli na rozwijanie kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także stworzy stypendialny program wsparcia umiejętności dla szczególnie utalentowanych mieszkańców Naszego Drawska.
Uważamy, że stać nas na odpowiedzialne wsparcie rozwoju wielu dyscyplin sportowych w naszej gminie. Istnieje bardzo duży potencjał ludzi, którzy aktywnie działają w sporcie jako trenerzy i instruktorzy, dlatego należy to dobrze wykorzystać. I zrobimy to poprzez:

 • rozwijanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: budowę boisk wielofunkcyjnych, ścieżek rowerowych, przystani kajakowej, strzelnicy sportowej,
 • budowę basenu wraz z centrum odnowy biologicznej i przychodnią rehabilitacyjną,
 • zatrudnienie trenerów i instruktorów na etacie w różnych dyscyplinach sportu w zależności od potrzeb,
 • zorganizowanie wydajnego systemu współpracy ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w oparciu o przejrzysty program współfinansowania ich działalności.

 

Doskonale znamy problem jakim jest stan drogi krajowej przebiegającej przez centrum miasta, a także dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przyczyną są wieloletnie zaniedbania w dziedzinie utrzymania dróg, które w skrajnych przypadkach uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się.
Zmiana władzy w gminie i w powiecie znacząco poprawi skuteczność komunikacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim.
Relacje z wymienionymi podmiotami są bardzo ważne i to od nich w głównej mierze zależy czy Nasze Drawsko może liczyć na remonty i nowe inwestycje drogowe. Wiemy jak i z kim rozmawiać o naszych drogach, a chcemy walczyć i rozmawiać o:

 • południowej obwodnicy Drawska Pomorskiego w klasie drogi krajowej biegnącej od wsi Suliszewo do wsi Woliczno ustalającej nowy przebieg drogi krajowej nr 20, pozwoli to na odciążenie miasta od ruchu tranzytowego w kierunkach wschód – zachód,
 • wschodniej obwodnicy Drawska Pomorskiego w klasie drogi wojewódzkiej biegnącej od wsi Zagórki do Gogółczyna, pozwoli to na odciążenie miasta od ruchu tranzytowego do nadmorskich miejscowości. Ta droga umożliwi również rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego na nowych terenach,
 • wielu drogach powiatowych wymagających gruntownego remontu np.: Lasocin-Nętno-Rydzewo-Przytoń, Suliszewo-Gudowo, Olchowiec-Zarańsko, Dalewo-Suliszewo, Jankowo-Cianowo, Kumki- Drawsko Pomorskie, Drawsko Pomorskie-Gudowo-Linowno, ulice w Drawsku Pomorskim tj. Marynarska, Sobieskiego, Leśna, Sikorskiego, Chrobrego, Dworcowa, Zamkowa, Obrońców Westerplatte, Kolejowa.

Drogi gminne leżą w kompetencjach gminy, tutaj jesteśmy zdani na siebie i jest potrzeba wykonania naprawy istniejących dróg gminnych oraz budowę nowych, wszędzie tam, gdzie to jest konieczne i wymagane.
Remontu natychmiastowego wymagają drogi w terenach wiejskich zniszczone po przebudowie kanalizacji. Musimy też zadbać o pobocza, które często zarośnięte, stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Zwiększymy bezpieczeństwo również poprzez doświetlenie przejść dla pieszych, montaż progów zwalniających oraz barierek oddzielających drogi od chodników.

Rozwiążemy problem braku mieszkań. Zbudujemy infrastrukturę pod inwestycje związane z budownictwem wielorodzinnym jak i jednorodzinnym. Jesteśmy zdania, że własny dom nie powinien być przedmiotem gospodarki rozdziałowej miasta, a tym bardziej dobrem luksusowym. Wiemy, jak wyzwolić inicjatywę mieszkańców i jak uwarunkować budownictwo deweloperskie. Wszystko stanie się możliwe dzięki:

 • odpowiednim przygotowaniu działek pod budownictwo jednorodzinne i ich uzbrojenie,
 • wypracowaniu systemu sprzedaży działek w niskiej cenie uniemożliwiając ich wykup przez spekulantów,
 • nawiązaniu współpracy z profesjonalnymi urbanistami, dzięki którym zaplanujemy ergonomiczne osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w niskiej zabudowie,
 • powołaniu bezpłatnej grupy konsultantów i koordynatorów pomagających mieszkańcom w procesie zakupu mieszkań, a także w procesie budowy domów od projektu do odbioru,
 • stworzeniu uwarunkowań dla deweloperów, którzy w procesie inwestycji będą zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i realizacji inwestycji w postaci wznoszenia budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzeni,
 • zmianie modelu budownictwa społecznego, ponieważ obecna formuła jest nieefektywna i niesprawiedliwa społecznie.
Doskonale rozumiemy przedsiębiorców, ponieważ sami nimi jesteśmy. Trzeba zauważyć, że gmina Drawsko Pomorskie, na tle podobnych miejscowości, jest bardzo słabo rozwinięta gospodarczo.
Na taki stan rzeczy wpłynęło wiele czynników związanych z polityką obecnych władz zdradzającą wszelkie symptomy myślenia nakazowo-rozdzielczego. Wolny rynek niestety tak nie działa. Zrobimy wszystko to, co do tej pory było blokowane i nie podobało się autorytarnej władzy, a mianowicie:
 
 • powołamy inkubator przedsiębiorczości, który ułatwi start mieszkańcom Naszego Drawska w działalności gospodarczej. Specjalnie przygotowany program pozwoli na wsparcie w pierwszych dwóch latach działalności nowych firm,
 • powołamy izbę gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców z całego regionu, dzięki której możliwe będzie transferowanie wiedzy i nowoczesnych technologii, a także wsparcie w pozyskiwaniu kapitału,
 • zadbamy o przejrzyste zasady wykonywania zamówień publicznych i zadań zleconych przez gminę Drawsko Pomorskie rozstrzyganych w trybie przetargowym lub bez przetargu. Uważamy, że pieniądze publiczne nie powinny być przedmiotem kupowania sobie kapitału politycznego,
 • powołamy stowarzyszenie kupców, które wespół z gminą zajmie się organizacją nowoczesnego targowiska,
 • powołamy stowarzyszenie rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy, które zajmie się krzewieniem idei ekologicznych gospodarstw produkujących zdrową żywność. Kolejnym etapem będzie stworzenie rolniczej giełdy płodów i przetworów spożywczych,
 • uruchomimy transport osobowy tworząc stałe połączenia pomiędzy miejscowościami gminy Drawsko Pomorskie, aby każdy mieszkaniec Naszego Drawska miał swobodny i niezależny dostęp do szkoły, pracy, urzędu oraz opieki zdrowotnej.
Zamieszkujemy piękne tereny sprzyjające turystyce, na których znajdują się liczne jeziora i lasy. Wiemy jak bardzo te walory są pożądane przez mieszkańców dużych miast. Obecnie w gminie brakuje spójnej oferty dla obsługi turystów.
Wspólnie z mieszkańcami Naszego Drawska stworzymy atrakcyjne miejsce dla wszystkich odwiedzających, którzy znajdą u nas wszelkie formy aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy. Dokonamy tego poprzez:
 • powołanie zespołu specjalistów bezpłatnie wspierających mieszkańców w procesie tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych i usprawnienia działania już istniejących. Wsparcie będzie się odbywać na trzech płaszczyznach: doradztwie w zakresie budowania oferty, promocji ogólnopolskiej i wsparcia w pozyskaniu kapitału,
 • stworzenie wiosek tematycznych, dzięki którym rozwinie się turystyka edukacyjna, dzieci i młodzież z całego kraju będzie mogła uczestniczyć w imprezach historycznych o tematyce średniowiecznej, posiadamy ku temu doskonałe warunki i wiemy, jak to zrobić – Szlak Grodzisk Drawskich,
 • wyremontowanie pięknych zabytkowych kościołów w Rydzewie, Nętnie, Łabędziu i Dołgim,
 • stworzenie ścieżek edukacji przyrodniczej, parków ekologicznych,
 • stworzenie szlaku kulinarnego, który będzie miał za zadanie promować wyroby i kuchnię regionalną,
 • wspieranie powstania kompleksowej infrastruktury dla potrzeb rozwoju turystyki rehabilitacyjnej i odnowy biologicznej,
 • stworzenie cyklicznej imprezy wędkarskiej dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu linii brzegowych naszych jezior,
 • budowę przystani żeglarskiej, dzięki której będziemy mogli organizować międzynarodowe zawody w żeglarstwie połączone z festiwalem piosenki szantowej,
 • organizowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.
Dla potrzeb rozwoju branży turystycznej Nasze Drawsko musi stać się miejscem czystym ekologicznie, dlatego też, należy podjąć następujące działania:
 • od podstaw opracować i zorganizować system gospodarowania odpadami, którego podstawy muszą być oparte na transferze wiedzy i budowaniu świadomości ekologicznej,
 • opracować nowy system zachęcający do segregowania odpadów. Obecny system wygląda tak, że jeżeli chcielibyśmy dbać o środowisko to musimy posegregować odpady według rodzaju i dostarczyć za darmo własnym transportem do PSZOK-u zlokalizowanego w Mielenku Drawskim. Obecne władze nie wiedzą, że odpady to cenny towar, na którym zarabia się spore pieniądze. Zmienimy to poprzez uruchomienie skupu surowców wtórnych, które własnym transportem odbiorą surowiec od mieszkańców,
 • bezpłatnie przyłączać gospodarstwa domowe do systemu kanalizacyjnego gminy, powstawanie nowych budynków powinno wiązać się obligatoryjnie z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
 • podjąć działania w celu poprawy jakości wody, dokonując niezbędnych inwestycji poprawiających warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • wspierać rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, poprzez promocję i transfer wiedzy w kierunku mieszkańców Naszego Drawska. Obecnie jest wiele programów dofinansowujących termomodernizację budynków mieszkalnych czy też instalacje fotowoltaiczne. Uważamy, że mieszkańcy muszą mieć dostęp do wiedzy i wsparcia w zakresie skorzystania z tych środków.
Opracowanie kompleksowej oferty atrakcji turystycznych z jednoczesną dbałością o środowisko zapewni szybki rozwój sektora usług turystycznych, szczególnie w zakresie rekreacji i wypoczynku. Dzięki intensywnej promocji naszych walorów naturalnych można się spodziewać również zwiększonego zainteresowania osiedlaniem się w Naszym Drawsku.
Od początku 2019 roku ziemie ostrowickie zostaną przyłączone do gminy Drawsko Pomorskie. Od początku byliśmy gorącymi zwolennikami przyjęcia mieszkańców i wspólnego wyzwania w postaci integracji naszych społeczeństw. Uważamy, że przed nami otwierają się nowe możliwości dla uwolnienia potencjału ludzkiego.
Mieszkańcy gminy Ostrowice czują się napiętnowani i lekceważeni. Doprowadziło do tego stanu stanowisko obecnych władz gminy, które zdecydowanie opierały się idei przyłączenia Ostrowic i ich mieszkańców. Używano bardzo populistycznych i obraźliwych dla mieszkańców Ostrowic sformułowań. My nie wyrażaliśmy i nie wyrażamy na to zgody!
 
Razem z nowymi mieszkańcami Naszego Drawska:
 • zorganizujemy w Ostrowicach Zamiejscowy Punkt Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł załatwić swoje sprawy,
 • utrzymamy i dofinansujemy szkołę podstawową,
 • opracujemy program aktywizacji gospodarczej mieszkańców Ostrowic i okolicznych wiosek,
 • zintegrujemy społeczność i zaaktywizujemy działalność sportową, rekreacyjną i kulturalną,
 • przeprowadzimy audyt infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej,
 • zbadamy możliwości rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego,
 • wspomożemy rozwój oferty turystycznej, zbadamy potrzeby w zakresie jej promocji,
 • zajmiemy się promowaniem idei samorządności i przekonamy do zakładania stowarzyszeń, które naszym zdaniem powinny mieć co najmniej głos konsultacyjny i doradczy w zarządzaniu Naszym Drawskiem.